CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL - BIG FAMILY

Oras: Gorj-Targu Carbunesti
Domeniu: Servicii sociale si de sanatate
Organizatie: Asociatia Dincolo de Tacere

Website:
facebook: Asociatia Dincolo de Tacere, http://dincolodetacere.com/
Adresa:
str. Lebedei, nr. 19, bl. A25, ap. 31
Telefon:
0741314035
Mobil:
073140499
Fax:
0
Reprezentant legal:
Elisabeta Lacatus
Coordonator proiect:
Elisabeta Lacatus
Descrierea organizatiei
Din data de 9 mai 2012,Asociația Dincolo de Tăcere a sprijinit un numar de peste 80 de copii cu autism și dizabilități neuropsihomotorii din comunitatea locală.La acest moment asociatia este furnizor de servicii sociale: kinetoterapie, logopedie, terapie comportamentală, terapie de grup, activități de socializare pentru familie cât și pentru copii, resurse informaționale și instruire de specialitate, alături de partenerii din comunitate și de alte instituții/organizatii de specialitate din țară.
Impactul produs de organizatie
Organizația a susținut programele prin multă muncă voluntară din partea părinților. Astfel, au fost oferite servicii multifuncționale asigurând stabilitatea/eficiența programelor de intervenție prin resursele informaționale/practice în cadrul conferințelor naționale anuale și cursurilor formative. În următorii 3 ani, ne dorim creșterea numărului de specialiști în domeniul recuperării și dezvoltarea/menținerea centrului multifuncțional ca un centru informațional/aplicativ.
Bugetul anual al organizatiei (RON)
141.000 RON
Instrumentele care asigura transparenta organizatiei
Asociația a depus declarațiile: declarația unică nr. 112 - declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, declarația nr. 101, situațiile financiar anuale și balanțe specifice domeniul financiar-contabil. De asemenea, au fost depuse scrisori de mulțumire și rapoarte de activitate către donatorii susținători ai cauzei copiilor cu dizabilități si catre parteneri. O altă modalitate de comunicare in timp real o reprezintă pagina de facebook a asociației, precum și alte rețele de socializare unde au fost promovate cele mai semnificative acțiuni organizate de asociație, precum și rezultatele lor. 
Recomandare
În anul 2012, proiectul denumit Calculatorul-Conexiune între sursă și învățare a fost selectat de către Asociația Ateliere fără Frontiere în cadrul Apelului la Proiecte ASSOclic și premiat cu premiul maxim oferit, de 8 calculatoare folosite pentru un grup de aprox. 300 copii de etnie romă și copii cu dizabilități integrați în activități comune. Dintr-un total de 184 proiecte înscrise, proiectul realizat de Asociația Dincolo de Tăcere a fost desemnat al doilea proiect câștigător cu cel mai mare impact, organizația primind si premiul special în cadrul evenimentului Halle of Fame, urmat de vizita unei echipe de jurnaliști de la Agence France Press. Ca efect al acestei vizite, jurnaliștii de la Agence France au realizat articole scrise despre asociație și rolul proiectului realizat. (http://www.romandie.com/news/n/_En_Roumanie_le_recyclage_des_ordinateurs_donne_une_chance_aux_plus_demunis17130220130714.asp)
Nevoia identificata
O dificultate majoră pentru familiile copiilor cu dizabilități/autism o reprezintă costurile ridicate a programelor recuperatorii care sunt centrate exclusiv pe terapiile cognitiv-comportamentale și foarte puțin pe aspectul psihomotric/kinetoterapeutic. În acest sens, un aspect important îl reprezintă recrutarea, formarea/coordonarea terapeuților în domeniul intervențiilor multiple având în vedere că există un număr mic de centre de formare aplicative. Pentru eficientizarea programelor recuperatorii este nevoie de utilizarea unui ansamblu de materiale cât mai divers/stimulatorii din punct de vedere cognitiv, kinetic-senzorial, materiale care necesită alocări financiare semnificative. 
Scopul proiectului
Dezvoltarea centrului multifuncțional în vederea diversificării strategiilor de intervenție la nivelul întregii familii cu accent pe acordarea serviciilor de asistență psihologică/kinetoterapeutică într-o perspectivă holistică pentru un număr de 24 familii beneficiare. 
Obiectivele proiectului
1.	Recrutarea unui număr de 10 voluntari absolvenți/studenți cu specializarea kinetoterapie/balneofiziokinetoterapie în vederea specializării practice în domeniul autismului/psihomotricității;
2.	Crearea primului centru multifuncțional cu strategii integrative holistice adresate întregii familii pentru un număr de 24 de familii beneficiare;
3.	Dezvoltarea bazei materiale în vederea desfășurării unor programe recuperatorii eficiente pentru 24 de familii beneficiare.
Grupul tinta vizat
24 familii având copii cu dizabilități/tulburare de spectru autist cu vârste cuprinse între 3-14 ani provenind din: Galați, din județ sau din județele limitrofe și cărora li se vor acorda servicii directe în sistem integrativ. 10 voluntari absolvenți/studenți cu specializarea kinetoterapie/ balneofiziokinetoterapie care vor beneficia de un training de specialitate în domeniul intervențiilor specifice copilului cu autism/dizabilități. 200 participanți la a 3a ediție a Conferinței anuale.
Activitatile si calendarul proiectului
Obiectivul nr. 1 Recrutarea unui număr de 10 voluntari absolvenți/studenți cu specializarea kinetoterapie/balneofiziokinetoterapie în vederea specializării practice în domeniul autismului/psihomotricității: creșterea numărului de activități de kinetoterapie și dezvoltarea  rețelei de 10 voluntari formați în kinetoterapia copiilor cu autism/dizabilități. 
Obiectivul nr. 2 Crearea primului centru multifuncțional cu strategii integrative holistice pentru un număr de 24 de familii: participarea părinților la ședințe de terapie de grup și terapie individuală în vederea diminuării stărilor afective conflictogene . 
Obiectivul nr.3 Dezvoltarea bazei materiale în vederea desfășurării unor programe recuperatorii eficiente pentru 24 de familii beneficiare-dotarea spațiului kinetoterapeutic cu: bandă de alergat electrică, aparat multifuncțional kinetoterapeutic, testele de evaluare BASC2 (grupa de vârstă: 6-11 ani, 12-25 ani, 12 scaune cu suport de scriere, un aparat foto si un laptop.
Activitățile și calendarul proiectului: promovarea proiectului (oct.2015), selectarea grupului de părinți și desfășurarea activităților de consiliere psihologică individuală și de grup (nov.2015-febr.2016), selecția și formarea celor 10 voluntari în recuperarea psihomotrică  copiilor cu autism/dizabilități (nov.2015-dec.2015), activități de kinetoterapie-realizarea planurilor de intervenție kinetoterapeutică pentru 24 de copii (nov.2015-mart.2016), organizarea Conferinței anuale-martie 2016. 
Echipa implicata in desfasurarea proiectului
1 coordonator al proiectului, alaturi de echipa proiectului, va asigura promovarea, respectarea calendarului proiectului, precum și desfășurarea adecvată a fiecărei activități, 2 psihologi care vor asigura activitățile de terapie de grup și ședințele de consiliere individuală, 1 coordonator de voluntari: va realiza procesul de selecție și de organizare a activităților directe de formare teoretico-aplicative, 1 kinetoterapeut: va coordona activitățile practice de intervenție kinetoterapeutică celor 24 de copii, precum și activitatea de mentorat a voluntarilor în planul formării kinetoterapeutice, 1 responsabil financiar va întocmi documentația contabil-financiară.
Parteneriate locale (pentru proiect)
Activitatea proiectului se va desfășura în spațiul pus la dispoziție de Consiliul Județean al județului Galați prin Direcția Generala de Protecția Copilului Galați. De asemenea, Școala Postliceală Sanitară Intelllectum are încheiat parteneriat de colaborare privind activitățile de asigurare a practicii de specialitate pentru specializarea: asistență medicală și asistent balneofiziokinetoterapie. Prin specialiștii din domeniul sănătății și recuperării fizice, Centrul de recuperare fizică Easy Fit va fi implicat în asigurarea cadrului informațional privind instrumentarul necesar exercițiilor fizice cu rol în recuperarea copiilor cu dizabilități. Cabinetul Individual de Psihologie Simion Violeta va asigura suportul informațional de specialitate în efectuarea ședințelor de terapie individuală și de grup pentru părinții beneficiari ai proiectului. 
Colaborare cu voluntari (pentru proiect)
Pentru realizarea activităților specifice proiectului vor fi selectați un număr de 10 voluntari având pregătire teoretică în domeniul kinetoterapiei și al pregătirii fizice. Aceștia vor beneficia de un curs de pregătire practic-aplicativă în kinetoterapia copilului cu dizabilități/tulburări de spectru autist în perioada: noiembrie-decembrie. Cursul va fi organizat pe aspectele de intervenție aplicativă dar și pe noțiuni teoretice din punct de vedere psihomotric. În perioada ianuarie-martie, cei 10 voluntari vor aplica cunoștințele dobândite sub coordonarea kinetoterapeutului și al coordonatorului de voluntari, având următorul program: 1.5 ore/2 zile pe săptămână. Numărul alocat celor 10 voluntari pe parcursul celor 3 luni va fi de 360 ore (echivalentul a 2.25 norme complete de kinetoterapeut). 
Metodologia de evaluare - consultaţi exemple de indicatori de performanţă şi metode de măsurare a impactului în comunictate şi la nivelul organitaţiei.
La finalul proiectului, vor fi formați un număr de 10 voluntari specializați în recuperarea kinetoterapeutică/psihomotrică a copilului cu dizabilități/autism, 24 de familii își vor îmbunătăți calitatea vieții intrapersonale prin participarea la ședințele de terapie de grup și individuale, 24 de copii cu dizabilități/autism, beneficiari direcți ai programului integrativ de recuperare kinetoterapeutică/psihomotrică, valoarea crescută a programului fiind dată de accentul pe recuperarea kinetoterapeutică. Totodată, calitatea serviciilor de recuperare va fi dată de noile achiziții pentru sala kinetoterapeutică și de utilizarea unei metodologii de evaluare psihologică modernă. Prin organizarea celei de a 3a ediții a Conferinței naționale vor beneficia de informații de specialitate, actualizate și despre utilitatea proiectului un număr de 200 participanți (cadre medicale, didactice, părinți, reprezentanți ai instituțiilor din domeniul public și privat, autorități locale). Consolidarea centrului multifuncțional va reprezenta un element de impact și de continuitate la nivelul comunității locale prin asigurarea unui sprijin constant specializat și integrat către familiile cu copii cu dizabilități/autism. Evaluarea cantitativă se va realiza prin: numărul voluntarilor, numărul copiilor și al familiilor beneficiare, număr participanți la conferință. Evaluarea calitativă se va realiza prin chestionarele de satisfacție și interviuri directe cu beneficiarii proiectului.