ro / en     hartă site    
acasăprofilul organizațieiangajațipiațamediusocietatedownloads
Situații financiare consolidate conform IFRS
Dialogul cu acţionarii şi cu grupurile cointeresate
Dialog cu clienții
Produse
Conformitate
Acțiuni anti-corupție
Respectarea drepturilor omului

Valoare economică generată


Situații financiare consolidate conform IFRS

Principalii indicatori financiari

  2013* 2012* Modificare procentuală
  EUR ‘000 EUR ‘000
       
Contul de profit si pierdere

 
Venit net din dobânzi 254.615 256.771 -1%
Venit net din comisioane 141.280 129.319 9%

Profit din tranzacţionare

57.811 51.462 12%
Cheltuieli administrative -279.308 -271.285 3%
Profit/ (pierdere) înainte de impozitare 114.548 104.502 10%

Profit/(pierdere) după impozitare, dar înainte de câştigul net din vânzarea activităţii întrerupte

109.324 88.991 23%

Profitul net al exerciţiului financiar

109.324 88.991 23%

Acţiuni ordinare

12.000.000.000 12.000.000.000 0%

Câştiguri pe acţiune (în EUR/acţiune)

0,0091 0,0074 23%
       

Bilanţ 

Credite şi avansuri acordate băncilor (incluzând şi plasamente la bănci)

171.987 176.826 -3%

Credite şi avansuri acordate clienţilor

3.504.839 3.410.497 3%

Depozite de la bănci

110.404 37.768 192%

Credite de la bănci

453.984 694.416 -35%

Depozite de la clienţi

4.385.772 3.834.565 14%

Capitaluri proprii (inclusiv interese minoritare şi profit)

685.117 646.165 6%

Total bilanţ

6.007.590 5.424.236 11%
       

Informaţii regulatorii 

Active ponderate cu riscul, inclusiv riscul de piaţă

N/A N/A 0%
Total fonduri proprii N/A N/A 0%

Total cerinţe fonduri proprii

N/A N/A 0%
Rata de acoperire a excedentului N/A N/A 0%

Rata capitalului de bază (Tier 1), inclusiv riscul de piaţă

N/A N/A 0%
Rata fondurilor proprii N/A N/A 0%
       

Indicatori de performanţă 
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) înainte de impozitare 17,21% 16,43% 5%

Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) după impozitare

16,42% 13,99% 17%
Rata cost/venit 58,79% 59,91% -2%
Rentabilitatea activelor (ROA) înainte de impozitare 2,00% 1,89% 6%

Rata risc/câştig

32,13% 30,61% 5%
       
Resurse

 

Număr angajaţi

5.318 5.498  

Unităţi bancare

528 525  
       

*Conversie informativă, neauditată

     
sus

Dialogul cu acţionarii şi cu grupurile cointeresate

Relaţia cu acţionarii este păstrată prin întrunirea AGA. Aceştia sunt informaţi, conform legislaţiei în vigoare, prin anunţ public într-un ziar bucureştean de largă circulaţie. De asemenea, acţionarii pot adresa întrebări pe adresa de mail a Băncii. Acţionarul principal este direct reprezentat în CS prin 5 membri, ca atare poate adresa Directoratului trimestrial sau mai des orice fel de opinii sau recomandări.

Grupurile cointeresate au fost cartografiate astfel: angajaţi (reprezentaţi individual şi de sindicat), clienţi (individual, dar şi reprezentaţi prin APC România şi ANPC), comunităţile în care ne desfăşurăm activitatea şi membrii lor (indivizi sau organizaţii), comunitatea de afaceri (reprezentată prin diferite asociaţii), instituţii publice şi de stat, furnizori şi parteneri de afaceri.
sus

Dialog cu clienții

Raiffeisen Bank monitorizează în mod constant evoluţia relaţiei cu clienţii şi felul în care aceştia o percep. Tabelul de mai jos reprezintă sumarul chestionarelor realizate în anul 2013 şi rezultatele acestora.
Nr. Nume sondaj Segment de clienţi Frecvenţă Indicator Rezultate 2013
1 Satisfacţie şi loialitate Persoane fizice 1/an Satisfacţie generală faţă de bancă 75% extrem de satisfăcuţi
2 Satisfacţie şi loialitate IMM-uri 1/an Satisfacţie generală faţă de bancă 77% (IMM Micro), 81% (Small)
extrem de satisfăcuţi
3 Satisfacţie şi loialitate Corporate1/an
Satisfacţie generală faţă de bancă 73% extrem de satisfăcuţi
4 Apel de a doua zi Persoane fizice, IMM, Corporaţii 4/an Satisfacţie generală faţă de serviciile oferite 60% (Mass & Premium), 60% (IMM), 87% (Corporate)
extrem de satisfăcuţi
5 Apel de a doua săptămână Persoane fizice 4/an Satisfacţie faţă de managementul reclamaţiilor 44%
extrem de satisfăcuţi
6 Apel de a doua săptămână IMM 2/an Satisfacţie faţă de managementul reclamaţiilor 38% extrem de satisfăcuţi
7 Scor net de recomandare Persoane fizice 4/an Intenţia de a recomanda marca, serviciile sau produsele 48% (marcă), 68% (servicii), 62% (Produse)
9 sau10 pe o scară de la 0 la 10, unde 0 înseamnă "nu aş recomanda deloc" iar 10 înseamnă "cu siguranţă aş recomanda"
8
Scor net de recomandare IMM
Intenţia de a recomanda marca, serviciile sau produsele 57% (marcă), 73% (servicii), 65% (Produse)
9 sau10 pe o scară de la 0 la 10, unde 0 înseamnă "nu aş recomanda deloc" iar 10 înseamnă "cu siguranţă aş recomanda"
9 Scor net de recomandare Corporate    
Intenţia de a recomanda marca, serviciile sau produsele 64% (marcă) 9 sau10 pe o scară de la 0 la 10, unde 0 înseamnă "nu aş recomanda deloc" iar 10 înseamnă "cu siguranţă aş recomanda"
sus

Produse

Toate produsele băncii au o documentaţie specifică. Aceasta este redactată în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările ANPC. Tabelul de mai jos reprezintă numărul şi situaţia reclamaţiilor adresate ANPC.
 totalsanctiuniavertismentamenzisuma total amenzi
Reclamatii ANPC53850183239 000 euro
Controale tematice ANPC 2113817 500 euro 
sus

Conformitate

Respectarea cadrului legal precum şi a reglementărilor în vigoare în domeniul nostru de activitate reprezintă o condiţie obligatorie pentru a putea fi un jucător respectat pe piaţă. Mai mult, angajamentul companiei noastre este nu numai de a asigura conformitatea legală, ci şi de a demonstra un comportament etic în operaţiunile noastre zilnice. Avem astfel, de mai mulţi ani, un Cod de Conduită ce abordează corespunzător conformitatea şi etica.

Indicator 2013
Numărul total de acţiuni juridice pentru un comportament anti-concurenţial, antitrust, şi practicile de monopol şi rezultatele lor 0
Valoarea monetară a amenzilor importante şi numărul total al sancţiunilor non-monetare pentru neconcordanţă cu legile şi reglementările 0
Numărul total de incidente de neconformitate cu reglementările şi codurile voluntare, cu privire la produse şi servicii de informare şi etichetare, în funcţie de rezultate 0
Numărul total de incidente de neconformitate cu reglementările şi codurile voluntare, cu privire la comunicarea de marketing, inclusiv publicitatea, promovarea şi sponsorizarea în funcţie de tipul de rezultate 0
Numărul total de reclamaţii întemeiate cu privire la încălcarea drepturilor clientului cu privire la caracterul confidenţial al informaţiilor sau pierderilor de date despre clienţi 0
Valoarea monetară a amenzilor importante pentru ne-conformitate cu legile şi reglementările privind furnizarea şi utilizarea produselor şi serviciilor 0
Valoarea monetară a amenzilor semnificative şi numărul total al sancţiunilor nonmonetare pentru nerespectarea legislaţiei de mediu 0
sus

Acțiuni anti-corupție

Prin departamentele specializate, Raiffeisen Bank asigură monitorizarea respectării reglementărilor legale şi pe a celor interne privind prevenirea şi combaterea corupţiei şi fraudei, a spălării banilor şi finanţării terorismului, a manipulării pieţei.

Indicator 2013
Procentul şi numărul total al agenţiilor investigate pentru riscuri legate de corupţie 0
Procentul angajaţilor instruiţi cu privire la politicile şi procedurile de anticorupţie ale băncii 100%
Acţiuni întreprinse ca urmare a incidentelor de corupţie 01

1 Nu s-au întreprins acţiuni, întrucât nu s-au înregistrat cazuri de corupţie în 2013.

De asemenea, Raiffeisen Bank nu a oferit contribuţii în bani sau în natură către partide politice, politicieni sau instituţii afiliate acestora şi nu a primit asistenţă sau subvenţii din partea statului.

sus

Respectarea drepturilor omului

Organizaţia nu se confruntă cu riscuri de muncă forţată sau de exploatare a minorilor, respectând Codul Muncii. Pe lângă respectarea legislaţiei în vigoare privind drepturile omului, Raiffeisen Bank îşi instruieşte angajaţii asupra acestor aspecte, în 2013 înregistrându-se un număr de 1.354 de ore de training pe această temă, care se aplică unui procent de 100% din totalul angajaţilor.

Raiffesien Bank nu s-a confruntat cu niciun caz de încălcare a drepturilor omului ce implică acţiuni de discriminare.
sus
Connect with us   
contact    politica cookie    raiffeisen ©2014