Regulament 2013

REGULAMENT privind desfăşurarea Programului de Granturi „Raiffeisen Comunităţi”, ediţia 2013

Programul de Granturi „Raiffeisen Comunităţi”, aflat la cea de-a treia ediţie, este primul de acest gen de pe piaţa bancară românească. Programul reprezintă un concurs online de proiecte de responsabilitate socială, de dimensiuni mici sau mijlocii, derulate de organizaţii neguvernamentale, şcoli sau spitale în comunităţile în care Raiffeisen Bank S.A. îşi desfăşoară activitatea. Scopul principal al programului este de a încuraja organizaţiile şi instituţiile din România să dezvolte şi să implementeze programe de responsabilitate socială în beneficiul comunităţii, care să ducă la îmbunătăţirea nivelului de trai din România.

Prezentul regulament prezintă informaţii despre modul de implementare a activităţilor ce vor fi întreprinse în cadrul Programului de Granturi „Raiffeisen Comunităţi” pe toată perioada desfăşurării lui. De asemenea, regulamentul cuprinde o serie de reguli ce trebuie respectate pentru participarea în cadrul acestui program.

Organizator al Programului de Granturi „Raiffeisen Comunităţi”, ediţia 2013 („Programul de granturi” sau „Program”) este Raiffeisen Bank S.A., persoană juridică română, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca, nr. 246C, etaj 4, înregistrată în Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-009/1999, număr de ordine în Registrul Comertului J 40/44/1991, Cod unic de înregistrare 361820, Cod de înregistrare în scopuri de TVA RO361820, având un capital social în sumă de 1.200 milioane lei, integral vărsat.

Sumar:

SECTIUNEA 1. Procesul de inscriere in Program

SECTIUNEA 2. Perioada de desfasurare

SECTIUNEA 3. Buget de finantare

SECTIUNEA 4. Criterii de participare

SECTIUNEA 5. Criterii de eligibilitate

SECTIUNEA 6. Criterii de selectie

SECTIUNEA  7. Conditii de acordare a finantarii

SECTIUNEA 8. Alte drepturi si obligatii

__________________________________________________________________________________

SECŢIUNEA 1. Procesul de înscriere în Program:

Înscrierea se face pe blogul Raiffeisen Comunităţi (www.raiffeisencomunitati.ro), unde se desfăşoară Programul de Granturi, respectând următorii paşi:

 1. Accesaţi www.raiffeisencomunitati.ro;
 2. Intraţi în secţiunea „Program de granturi”;
 3. Vă inregistraţi cu un cont nou (dacă nu aveţi deja);
 4. După înregistrare, veţi primi mesajul „Vă mulţumim pentru înregistrare. Un e-mail a fost trimis pe adresa dumneavoastră de e-mail, vă rugăm să daţi click pe link-ul următor pentru activarea contului. Vă mulţumim!”;
 5. Accesaţi link-ul transmis de Raiffeisen Comunităţi (raiffeisen.comunitati@raiffeisen.ro) pe adresa de e-mail cu care v-aţi înregistrat, pentru a vă activa contul nou creat;
 6. Va fi afişată o pagină cu mesajul „Felicitări, contul dumneavostră a fost validat” şi mai jos opţiunea „Log In” (conectează-te).

__________________________________________________________________________________

SECŢIUNEA 2. Perioada de desfăşurare

2.1 Etape – Programul de Granturi se va desfăşura în perioada 15 iulie– 30 septembrie 2013 inclusiv, în trei etape:

Etapa I: 15 iulie – 2 august 2013 (inclusiv) – depunerea scrisorilor de intenţie

Etapa a II-a: 19 august – 6 septembrie 2013 (inclusiv) – depunerea propunerilor de proiect

Etapa a III-a: 9-30 septembrie 2013 (inclusiv, până la ora 17:00) – votarea proiectelor finale (rămase pe lista scurtă) de către publicul larg

2.2 Termene de anunţare a câştigătorilor:

Lista proiectelor care au trecut de „Etapa I” va fi anunţată pe data de 19 august 2013.

Lista proiectelor care au trecut de „Etapa a II-a” va fi anunţată pe data de 9 septembrie 2013.

Lista proiectelor câştigătoare, desemnate în cadrul „Etapei a III-a” va fi anunţată până la data de 3 octombrie 2013, după verificarea şi validarea de către Raiffeisen Bank S.A. a voturilor înregistrate.
__________________________________________________________________________________

SECŢIUNEA 3. Buget de finanţare

3.1 Bugetul total al Programului de Granturi este de 100.000 (unasutămii) EUR (echivalent în RON). După încheierea ultimei etape, se vor desemna drept câştigatoare cele mai votate „x” proiecte, până la epuizarea bugetului total.

3.2 Bugetul solicitat pentru fiecare proiect înscris trebuie să fie cuprins între 4.000 (patrumii) RON şi 22.000 (douăzecişidouămii) RON. De asemenea, în scrisoarea de intenţie trebuie ataşat bugetul total necesar pentru proiect, cu sumele alocate din contribuţie proprie sau din alte surse de finanţare.

__________________________________________________________________________________

SECŢIUNEA 4. Criterii de participare

Pentru a participa la Programul de granturi, aplicantul trebuie să depună online un formular tip de scrisoare de intenţie (vezi 4.1), respectând criteriile de eligibilitate (detaliate în secţiunea 5). Dacă proiectul depus trece de prima etapă de selecţie, aplicantul trebuie să depună online formularul tip de proiect detaliat (vezi 4.1), respectând criteriile de eligibilitate (detaliate în Secţiunea 5).

Dacă proiectul trece şi de această a doua etapă de selecţie, acesta va intra pe lista scurtă de proiecte ce va fi supusă votului public (vezi 4.2).

4.1 Procesul de selecţie (etapa I şi etapa a II-a)

Primele două etape presupun completarea în întregime a formularelor disponibile online, în secţiunea „Program de granturi” de pe www.raiffeisencomunitati.ro. Formularele conţin câmpuri de completat în limba română cu un număr limitat de caractere, care nu poate fi depăşit. Atenţie, odată trimise, formularele de finanţare nu mai pot fi modificate!

Etapa I – 15 iulie – 2 august 2013 (inclusiv) – depunerea scrisorilor de intenţie

Scrisorile de intenţie depuse după expirarea termenului de înscriere pentru fiecare etapă de aplicaţie nu vor fi înregistrate, implicit nu vor fi luate în considerare.

După încheierea perioadei de depunere a scrisorilor de intenţie, acestea vor fi evaluate de către voluntari din cadrul Raiffeisen Bank S.A., pe baza criteriilor de eligibilitate, în perioada 5-16 august 2013 (inclusiv), după care participanţii vor fi înştiinţaţi pe e-mail dacă scrisoarea de intenţie depusă a fost acceptată sau respinsă.

ATENŢIE – Bugetele propuse de aplicant pot fi ajustate de Raiffeisen Bank S.A., în funcţie de criteriile de eligibilitate impuse cu privire la cheltuielile acceptate pentru finanţare (vezi 5.3)

Etapa a II-a: 19 august – 6 septembrie 2013 (inclusiv) – depunerea propunerii de proiect (numai de către organizaţiile rămase pe listă după încheierea primei etape)

Propunerile de proiect depuse după expirarea termenului de înscriere pentru fiecare etapă de aplicaţie nu vor fi înregistrate, implicit nu vor fi luate în considerare.

Completarea şi transmiterea propunerii de proiect de către aplicant reprezintă acceptul implicit al acestuia că informaţiile furnizate pot fi afişate pe blogul Raiffeisen Comunităţi (mai puţin documentele organizaţiei/ instituţiei şi bugetul anual al aceteia), pentru publicul larg care urmează să voteze proiectul preferat.

ATENŢIE – Pentru completarea acestui formular reprezentând propunerea de proiect, aplicanţii trebuie să folosească, la înregistrarea pe blog, userul şi parola folosite la depunerea scrisorilor de intenţie, întrucât sistemul permite accesul în program numai a userilor rămaşi în concurs.

Pe perioada depunerii propunerilor de proiect, acestea vor fi evaluate de către Raiffeisen Bank S.A., pe criterii de eligibilitate, iar la finalul acestei etape participanţii vor fi înştiinţaţi pe e-mail dacă propunerea de proiect depusă a fost acceptată sau respinsă.

4.2 Votarea proiectelor (etapa a III-a)

Etapa a III-a: 9-30 septembrie 2013 (inclusiv, până la ora 17:00) – proiectele rămase în cursă, după selecţia propunerilor de proiect, pot fi votate online de către publicul larg (orice persoană care şi-a creat un cont valid pe blogul Raiffeisen Comunităţi)

Fiecare utilizator înregistrat pe blogul Raiffeisen Comunităţi poate vota un singur proiect, o singură dată.

Cum se poate vota un proiect?

 1. înscrierea pe site-ul www.raiffeisencomunitati.ro (conform Secţiunii 1 din prezentul regulament);
 2. click pe „Log In” unde reintroduceţi numele de utilizator şi parola;
 3. click pe „Proiecte propuse”;
 4. se va deschide o hartă unde aveţi posibilitatea să vizualizaţi proiectele distribuite pe judeţele în care se desfăşoară. Sub hartă, puteţi vedea toate proiectele din concurs, în ordinea voturilor obţinute (click pe „Afişează toate proiectele”). De asemenea, le puteţi selecta şi în funcţie de categoria din care fac parte (servicii sociale, sănătate, sport, protecţia mediului şi educaţie);
 5. butonul de votare se găseşte în faţa titlurilor proiectelor afişate, însă puteţi selecta doar unul, printr-un simplu click, urmând să apăsaţi butonul „Votează” (situat la finalul listei de proiecte).

Detalii despre proiectele rămase în concurs pot fi accesate prin apăsarea butonului „Detalii” din dreptul fiecărui proiect afişat în lista finală de proiecte.

Rezultatul voturilor se actualizează automat, în timp real, şi poate fi urmărit pe raiffeisencomunitati.ro/program-de-granturi/.

ATENŢIE – Raiffeisen Bank S.A., în calitate de Organizator al acestui Program de Granturi, îşi rezervă dreptul de a valida sau anula voturile înregistrate online, în urma întreprinderii unor verificări cu privire la modul în care au fost votate proiectele.

Este interzisă votarea de pe conturi create cu adrese de e-mail temporare (create de pe domenii precum cele listate în această pagină, dar şi altele). Raiffeisen Bank S.A. îşi rezervă dreptul de a anula şi şterge voturile acordate unui proiect şi înregistrate cu conturi create de pe adrese de e-mail temporare, fără a anunţa în prealabil deponentul proiectului respectiv.

De asemenea, Raiffeisen Bank S.A. îşi rezervă dreptul de a penaliza prin anularea voturilor sau chiar excluderea din competiţie a oricărui proiect ale cărui voturi au fost acordate prin tentativă de fraudă de orice tip – votarea din conturi create de pe adrese de e-mail temporare (vezi în paragraful anterior exemple de domenii), votarea de pe mai multe conturi create de acelaşi utilizator, votarea prin diferite software-uri sau orice alt tip de fraudă depistat de către Raiffeisen Bank S.A., în urma întreprinderii unei investigaţii cu privire la voturile unui proiect aflat în concurs.

Lista proiectelor câştigătoare va fi afişată în cel mult 3 zile lucrătoare de la încheierea Programului de Granturi, după verificarea şi validarea de către Raiffeisen Bank S.A. a voturilor înregistrate.
__________________________________________________________________________________

SECŢIUNEA 5. Criterii de eligibilitate

5.1 Domenii eligibile:

 • educaţie – financiară şi antreprenorială;
 • sport – ca stil de viaţă sănătos;
 • protecţia mediului – ecologie urbană;
 • sănătate;
 • servicii sociale – facilitarea accesului tinerilor din categoriile dezavantajate la educaţie şi pe piaţa forţei de muncă.

5.2 Instituţii eligibile:

 • organizaţii neguvernamentale (ex.: asociaţii, fundaţii, federaţii);
 • şcoli;

 • spitale.

Preferinţa este însă de a finanţa asociaţii sau fundaţii şi nu instituţii ale statului, întrucât programul Raiffeisen Comunităţi îşi propune să contribuie la dezvoltarea unei reţele de asociaţii comunitare care să răspundă nevoilor locale punctuale într-un mod profesionist şi care să funcţioneze complementar serviciilor oferite de stat.

5.3. Cheltuieli eligibile:

 • resurse umane – maximum 70% din valoarea bugetului total;
 • resurse logistice – maximum 80% din valoarea bugetului total;
 • costuri directe legate de proiect – maximum 80% din valoarea bugetului total.

ATENŢIE:

a) Nu sunt eligibile investiţiile în sedii sau construcţii sau costurile de chirie pentru sediul organizaţiei sau instituţiei aplicante.

b) Bugetele propuse in cadrul proiectelor depuse de aplicanţi pot fi reevaluate de Raiffeisen Bank S.A.

5.4 Criterii de eligibilitate legate de aplicant:

 1. Aplicantul este o organizaţie neguvernamentală (ex.: asociaţie, fundaţie sau federaţie), spital sau şcoală.
 2. Organizaţia aplicantă are experienţă de minimum 2 ani în deservirea grupurilor ţintă.

 3. Organizaţia aplicantă este acreditată în acordarea serviciilor propuse în proiect (acolo unde acreditarea este necesară).

 4. Organizaţia aplicantă a depus bilanţul financiar pentru ultimul an fiscal.

 5. Organizaţia are un raport anual sau un alt mecanism de raportare transparentă a activităţii organizaţiei (site web, material anual de prezentare, raport de audit etc.)

 6. O organizaţie poate aplica pentru finanţarea unui singur proiect (în cazul în care depune mai multe proiecte, va fi evaluat doar primul depus, restul vor fi respinse fără evaluare).

5.5 Criterii de eligibilitate legate de proiect:

 1. Proiectul se încadrează în domeniile pe care le susţine Programul de Granturi.
 2. Proiectul se desfăşoară în una dintre localităţile în care există o agenţie Raiffeisen Bank S.A (http://www.raiffeisen.ro/retea-unitati).
 3. Proiectul va fi demarat în perioada septembrie-decembrie 2013 (poate continua şi anul următor).
 4. Suma solicitată nu este mai mică de 4.000 (patrumii) RON şi nu depăşeşte 22.000 (douăzecişidouămii) RON.
 5. Contribuţia organizaţiei aplicante în proiectul propus este de minimum 20% din valoarea proiectului (contribuţie financiară, în resurse sau timpul angajaţilor săi). Această contribuţie trebuie detaliată în bugetul proiectului.
 6. Nu există în cadrul acestui proiect alţi finanţatori instituţionali sau companii cu statutul de finanţatori sau parteneri unici/principali.

 7. Finanţatorii secundari ai proiectului nu sunt instituţii financiar-bancare.

 8. Rezultatele propuse de proiect se încadrează în cel puţin una dintre categoriile:

 • schimbări pozitive, pe termen mediu sau lung în modul de viaţă al beneficiarilor;

 • schimbări pozitive, pe termen mediu sau lung, în accesibilitatea/calitatea serviciilor medicale dintr-o instituţie medicală;

 • schimbări pozitive, pe termen mediu sau lung, în calitatea procesului de învăţământ;
 • schimbări pozitive, pe termen mediu sau lung, în accesul pe piaţa forţei de muncă pentru beneficiari.

__________________________________________________________________________________

SECŢIUNEA 6. Criterii de selecţie

6.1 Pentru scrisoarea de intenţie:

 • nevoia identificată/scopul proiectului propus spre finanţare corespunde obiectivelor Programului de Granturi;
 • obiectivele proiectului sunt corect definite;

 • în ce măsură proiectul deserveşte grupul ţintă identificat;

 • planul de activităţi este corelat cu obiectivele;

 • echipa proiectului are abilităţile necesare pentru atingerea obiectivelor;

 • bugetul proiectului este realist;
 • rezultatele proiectului corespund aşteptărilor declarate ale proiectului;
 • viabilitatea proiectului pe termen lung;
 • sunt descrise modalităţi concrete de monitorizare şi măsurare a impactului pe care îl are proiectul.

6.2 Pentru propunerea de proiect:

 • documentele organizaţiei/instituţiei aplicante (solicitate la ultimul punct din formular) trebuie să fie complete şi autentice;
 • aplicantul are minimum 2 ani de experienţă în deservirea grupurilor ţintă, conform prezentului regulament al acestui Program de Granturi;
 • informaţiile din cererea de finanţare corespund cu cele din scrisoarea de intenţie acceptată.

În cazul în care una sau mai multe dintre informaţiile expuse anterior sunt eronate, incomplete sau nu sunt eligibile, conform regulamentului, aplicantul va fi eliminat din program şi nu va putea fi votat de către public.

Anexe obligatorii:

 • Copie a hotărârii de înfiinţare emisă de tribunal;

 • Copie a actului constitutiv, cu legalizare;

 • Copie a certificatului de înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor;

 • Copie a certificatului de înregistrare cod fiscal;

 • Raport anual, dacă există;

 • CV şi o copie a cărţii de identitate din partea reprezentantului legal al organizaţiei sau instituţiei aplicante.

Anexe opţionale:

 • Copie a unui raport de audit financiar extern (dacă există);

 • Note de buget sau explicaţii suplimentare, dacă le consideraţi necesare;

 • Alte documente care vă pot ajuta în formularea cererii de finanţare.

__________________________________________________________________________________

SECŢIUNEA 7. Condiţii de acordare a finanţării

Pentru finanţarea proiectelor câştigătoare din această ediţie a Programului de Granturi, beneficiarii finanţărilor vor semna un contract de sponsorizare cu Raiffeisen Bank S.A., în termen de 30 de zile calculate de la data anunţării rezultatelor.

Obiectul fiecărui contract de sponsorizare îl va constitui sponsorizarea proiectului anunţat câştigător. Propunerea de proiect va constitui anexă la contractul de sposorizare.

Toţi beneficiarii finanţărilor din această ediţie a Programului de Granturi au obligaţia să raporteze către Raiffeisen Bank S.A., până la data de 31 ianuarie 2014 (printr-un formular online transmis spre completare ulterior încheierii contractului de sponsorizare – click aici pentru a descărca un model orientativ), asupra rezultatelor obţinute până la finalul anului 2013 pentru proiectului finanţat, conform standardelor London Benchmarking Group (http://lbg-romania.ro/), standard oferit în România prin facilitatorul de ţară Asociaţia pentru Relaţii Comunitare (A.R.C.). Raiffeisen Bank S.A. şi A.R.C. vor oferi consultanţă pentru utilizarea standardului de raportare.

__________________________________________________________________________________

SECŢIUNEA 8. Alte drepturi şi obligaţii

8.1 Informaţii suplimentare cu privire la organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pot fi solicitate de către orice persoană interesată, la adresa de e-mail raiffeisen.comunitati@raiffeisen.ro.

8.2 Raiffeisen Bank S.A. poate decide oricând modificarea perioadelor celor trei etape de concurs, precum şi încetarea sau suspendarea acestora, prin înştiinţare scrisă, comunicată în prealabil, pe blogul Raiffeisen Comunităţi.

8.3 Raiffeisen Bank S.A. îşi rezervă dreptul de a anula oricând decizia prin care un proiect a fost desemnat câştigător, dar nu mai târziu de data începerii implementării acestuia, dacă se dovedeşte că participantul nu respectă oricare dintre prevederile acestui regulament.

8.4 Raiffeisen Bank S.A. are dreptul de a aduce îmbunătăţiri sau modificări de orice natură asupra unui proiect declarat câştigător şi care urmează a primi finanţare prin Programul de Granturi „Raiffeisen Comunităţi”.

8.5 Organizaţia sau instituţia care câştigă o finanţare prin intermediul unui proiect în cadrul Programului de Granturi („Beneficiarul”) are obligaţia să folosească această finanţare exclusiv în scopul implementării acelui proiect. În caz contrar, Beneficiarul are obligaţia să restituie organizatorului Raiffeisen Bank S.A. suma acordată pentru proiectul finanţat de acesta.

8.6 Beneficiarul finanţării are obligaţia să respecte întocmai planul proiectului propus şi aprobat de Raiffeisen Bank S.A. sau, dacă apar modificări, să le supună aprobării prealabile a Organizatorului prin transmiterea unui mesaj la adresa raiffeisen.comunitati@raiffeisen.ro.

8.7 Raiffeisen Bank S.A. îşi rezervă dreptul de a realiza oricând, pe perioada desfăşurării proiectului, verificări cu privire la modalitatea de implementare a proiectelor câştigătoare.

8.8 Beneficiarul are obligaţia de a transmite sau prezenta, la cererea Raiffeisen Bank S.A., rapoarte scrise de evaluare sau documente de orice natură, relevante pentru implementarea proiectelor câştigătoare.

 

Descarcă Regulamentul Programului de Granturi „Raiffeisen Comunităţi”, ediţia 2013 în format PDF.

Descarcă Indicatorii de raportare pentru proiectele finanţate, ediţia 2013 în format PDF.