Regulament pentru bloggeri

1. Procesul de înscriere:

Înscrierea se face pe blogul raiffeisencomuntati.ro, în două etape, prin completarea tuturor câmpurilor din formularele online.

Etapa I: 18 iulie – 12 august 2011 – depunerea scrisorilor de intentie
Scrisorile de intenţie vor fi evaluare de catre voluntari interni, pe criterii de eligibilitate, în perioada 15-26 august.

Etapa a II-a: 29 august – 9 septembrie 2011 – depunerea propunerii de proiect (numai de către organizatiile rămase pe lista scurtă, după prima etapă)
Proiectele vor fi votate pe sit de către public, prin vot deschis, în perioada 12-30 septembrie.

Proiectele care nu respectă termenul limită de înscriere pentru fiecare etapă de aplicaţie nu vor fi luate în considerare.

 

2. Termene de anunţare a câştigătorilor:

Lista scurtă va fi anunţată pe data de 29 august 2011.
Lista proiectelor câştigătoare va fi anunţată la data de 4 octombrie 2011.

 

3. Buget

Bugetul solicitat pentru fiecare proiect înscris trebuie să fie cuprins între 3.000 RON şi 22.000 RON. De asemenea, în scrisoarea de intenţie trebuie ataşat bugetul total necesar pentru proiect, cu sumele alocate din contribuţie proprie sau din alte surse de finanţare.
După etapa finală, câştigătoare vor fi desemnate cele mai votate 3 proiecte propuse de bloggeri.

 

4. Criterii de eligibilitate

Domenii eligibile:

 • educaţie – generală sau financiară (formală);
 • servicii sociale – care stimulează autonomia persoanelor asistate;
 • sport – de masă, ca stil de viaţă sănătos;
 • protecţia mediului – ecologie urbană;
 • sănătate – dotare spitale, îmbunătăţirea serviciilor medicale (exclusiv cazuri medicale).

Instituţii eligibile:

 • organizaţii neguvernamentale (asociaţii, fundaţii, federaţii);
 • şcoli;
 • spitale.

Preferinţa este însă de a finanţa asociaţii sau fundaţii, şi nu instituţii ale statului, întrucât programul Raiffeisen Comunităţi îşi propune să contribuie la dezvoltarea unei reţele de asociaţii comunitare care să răspundă nevoilor locale punctuale într-un mod profesionist şi care să funcţioneze complementar serviciilor oferite de stat.

Cheltuieli eligibile:

 • resurse umane – maximum 70%
 • resurse logistice – maximum 80%
 • costuri directe legate de proiect – maximum 80%

Nu sunt eligibile investiţiile în sedii sau construcţii sau costurile de chirie pentru sediul asociaţiei.
Bugetele propuse în cadrul proiectelor depuse pot fi reevaluate de Raiffeisen Bank.

Criterii de eligibilitate legate de aplicant (blogger):

 1. Aplicantul depune un proiect al unei organizaţii neguvernamentale (asociaţie, fundaţie sau federaţie), spital sau şcoală.
 2. Organizaţia are experienţă de minimum 2 ani în deservirea grupurilor ţintă.
 3. Organizaţia este acreditată în acordarea serviciilor propuse în proiect (acolo unde acreditarea este necesară).
 4. Organizaţia a depus bilanţul financiar pentru ultimul an fiscal.
 5. Organizaţia are un raport anual sau un alt mecanism de raportare transparentî a activităţii organizaţiei (site web, material anual de prezentare, raport de audit etc.)
 6. Fiecare blogger poate aplica pentru finanţarea unui singur proiect (în cazul în care depune mai multe proiecte, va fi evaluat doar primul depus, restul vor fi respinse fără evaluare).
 7. Fiecare blogger trebuie să-şi promoveze proiectul susţinut pe blogul propriu, îndeplinind următoarele condiţii:

a) în prima etapă (perioda de depunere a scrisorilor de intenţie):

• minimum 1 articol destre proiectul susţinut pe blogul propriu;

• link la blogul raiffeisencomunitati.ro pe blogul propriu;

• „like” la Programul de granturi Raiffeisen Comunităţi şi „share” pe blogul propriu.

b) în a doua etapă (perioada de depunere a proiectelor detaliate):

• minimum 2 articole despre proiectul susţinut pe blogul propriu;

• invitare la vot – articol pe blogul propriu;

• alte metode de promovare.

Criterii de eligibilitate legate de proiect:

 1. Proiectul adresează domeniile pe care le susţine programul Raiffeisen Comunităţi.
 2. Proiectul se desfăşoară în una dintre localităţile în care există o agenţie RaiffeisenBank.
 3. Proiectul va fi demarat în perioada octombrie-decembrie 2011 (poate continua şi anul următor).
 4. Suma solicitată nu este mai mică de 3.000 RON şi nu depăşeşte 22.000 RON.
 5. Contribuţia organizaţiei aplicante în proiectul propus este de minimum 20% din valoarea proiectului (contribuţie financiară, în resurse sau timpul angajaţilor săi).
 6. Nu există în cadrul acestui proiect alţi finanţatori instituţionali sau companii cu statutul de finanţatori sau parteneri unici/principali.
 7. Finanţatorii secundari ai proiectului nu sunt instituţii financiar-bancare.
 8. Rezultatele propuse de proiect se încadrează în cel puţin una dintre categoriile:

– schimbări pozitive, pe termen mediu sau lung în modul de viaţă al beneficiarilor;
– schimbări pozitive, pe termen mediu sau lung, în accesibilitatea/calitatea serviciilor medicale dintr-o instituţie medicală;
– schimbări pozitive, pe termen mediu sau lung, în calitatea procesului de învăţământ;
– schimbări pozitive, pe termen mediu sau lung, în accesul pe piaţa forţei de muncă pentru beneficiari.

 

5. Criterii de selectie (scrisoarea de intentie):

 • respectarea criteriilor de eligibilitate listate mai sus;
 • experienţa şi reputaţia organizaţiei;
 • nevoia identificată/scopul proiectului propus corespunde obiectivelorprogramului Raiffeisen Comunităţi;
 • obiectivele proiectului sunt corect definite;
 • în ce măsură proiectul deserveşte grupul ţintă identificat;
 • planul de activităţi este corelat cu obiectivele;
 • echipa proiectului are abilităţile necesare pentru atingerea obiectivelor;
 • bugetul este realist;
 • rezultatele proiectului corespund asteptarilor declarate ale proiectului;
 • viabilitatea proiectului pe termen lung;
 • rezultate pentru compania finanţatoare, pentru angajaţii ei;

 

6. Condiţii de acordare a finanţării

Pentru finantarea proiectelor câştigătoare, se va semna un contract de sponsorizare cu Raiffeisen Bank S.A. în termen de 30 de zile de la anunţarea rezultatelor. Obiectul contractului de sponsorizare îl va constitui proiectul anunţat câştigător. Propunerea de proiect va constitui anexă la contract. Toate proiectele finanţate vor trebui să raporteze asupra rezultatelor proiectului conform standardelor London BenchmarkingGroup (http://lbg-romania.ro/), standard oferit în România prin facilitatorul de ţară Asociaţia pentru Relaţii Comunitare (ARC). Raiffeisen Bank şi ARC vor oferi consultanţă pentru utilizarea standardului de raportare.