Banking responsabil Educaţie Mediu Program de granturi Sanatate Social Sport Uncategorized

Ultimele trei zile … pentru a aplica la Programul de Granturi

Pentru obtinerea unei finantari intre 1.000 si 5.000 euro, inscreti-va proiectele in Programul de Granturi pana vineri, 2 august!

Trebuie doar sa intrati in sectiunea Program Granturi de pe acest blog, sa creati un cont (daca nu aveti adeja) si sa completati un formular standard (de maximum o pagina) cu cateva date despre proiectul propus spre finantare.

Pentru ca scrisorile de intentie depuse sa aiba coerenta si sa corespunda cerintelor programului, va reamintim criteriile de eligibilitate si selectie pentru scrisorile de intentie descrise in regulamentul programului:

1.   Domenii eligibile:

 • educatie – financiara si antreprenoriala;
 • sport – ca stil de viata sanatos;
 • protectia mediului – ecologie urbana;
 • sanatate;
 • servicii sociale – facilitarea accesului tinerilor din categoriile dezavantajate la educatie si pe piata fortei de munca.

2.   Institutii eligibile:

 • organizatii neguvernamentale (ex.: asociatii, fundatii, federatii);
 • scoli (institutii de invatamant);
 • spitale.

3.   Cheltuieli eligibile:

 • resurse umane – maximum 70% din valoarea bugetului total;
 • resurse logistice – maximum 80% din valoarea bugetului total;
 • costuri directe legate de proiect – maximum 80% din valoarea bugetului total.
  ATENTIE: Nu sunt eligibile investitiile in sedii sau constructii sau costurile de chirie pentru sediul organizatiei sau institutiei aplicante. De asemenea, bugetele propuse in cadrul proiectelor depuse de aplicanti pot fi reevaluate de Raiffeisen Bank S.A.! 

4.   Criterii de eligibilitate legate de aplicant:

 • Aplicantul este o organizatie neguvernamentala (ex.: asociatie, fundatie sau federatie), spital sau scoala.
 • Organizatia aplicanta are experienta de minimum 2 ani in deservirea grupurilor tinta.
 • Organizatia aplicanta este acreditata in acordarea serviciilor propuse in proiect (acolo unde acreditarea este necesara).
 • Organizatia aplicanta a depus bilantul financiar pentru ultimul an fiscal.
 • Organizatia are un raport anual sau un alt mecanism de raportare transparenta a activitatii organiza]iei (site web, material anual de prezentare, raport de audit etc.)
 • O organizatie poate aplica pentru finantarea unui singur proiect (in cazul in care depune mai multe proiecte, va fi evaluat doar primul depus, restul vor fi respinse fara evaluare).

5.   Criterii de eligibilitate legate de proiect:

 • Proiectul se incadreaza in domeniile pe care le sustine Programul de Granturi.
 • Proiectul se desfasoara in una dintre localitatile in care exista o agentie Raiffeisen Bank S.A (http://www.raiffeisen.ro/retea-unitati).
 • Proiectul va fi demarat in perioada septembrie-decembrie 2013 (poate continua si in anul urmator).
 • Suma solicitata nu este mai mica de 4.000 (patrumii) RON si nu depaseste 22.000 (douazecisidouamii) RON.
 • Contributia organizatiei aplicante in proiectul propus este de minimum 20% din valoarea proiectului (contributie financiara, in resurse sau timpul angajatilor sai). Aceasta contributie trebuie detaliata in bugetul proiectului.
 • Nu exista in cadrul acestui proiect alti finantatori institutionali sau companii cu statutul de finantatori sau parteneri unici/principali.
 • Finantatorii secundari ai proiectului nu sunt institutii financiar-bancare.
 • Rezultatele propuse de proiect se incadreaza in cel putin una dintre categoriile:
  a) schimbari pozitive, pe termen mediu sau lung in modul de viata al beneficiarilor;
  b) schimbari pozitive, pe termen mediu sau lung, in accesibilitatea/calitatea serviciilor medicale dintr-o institutie medicala;
  c) schimbari pozitive, pe termen mediu sau lung, in calitatea procesului de invatamant;
  d) schimbari pozitive, pe termen mediu sau lung, in accesul pe piata fortei de munca pentru beneficiari.

6.   Criterii de selectie pentru scrisoarea de intentie:

 • respectarea criteriilor de eligibilitate (de mai sus);
 • nevoia identificata/scopul proiectului propus spre finantare corespunde obiectivelor Programului de Granturi;
 • obiectivele proiectului sunt corect definite;
 • in ce masura proiectul deserveste grupul tinta identificat;
 • planul de activitati este corelat cu obiectivele;
 • echipa proiectului are abilitatile necesare pentru atingerea obiectivelor;
 • bugetul proiectului este realist;
 • rezultatele proiectului corespund asteptarilor declarate ale proiectului;
 • viabilitatea proiectului pe termen lung;
 • sunt descrise modalitati concrete de monitorizare si masurare a impactului pe care il are proiectul.

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *