Înscrierile de proiecte la Programul de granturi Raiffeisen Comuntăți, ediția 2018, s-au incheiat la 3 august 2018.

Mai multe informații despre acest program găsiți în Regulamentul de desfășurare a Programului “Raiffeisen Comunități”.