Toţi beneficiarii finanţărilor din aceasta ediţie a Programului de granturi au obligaţia să raporteze catre finanţator, respectiv către Raiffeisen Bank S.A., până la data de 28 februarie 2019, progresul înregistrat în proiectul finanţat, rezultate parţiale sau finale, în functie de stadiul de implementare a proiectului. Raportarea se va realiza conform standardelor London Benchmarking Group şi va consta în completarea unui formular online, transmis pe e-mail, spre completare, de către reprezentanţii Asociaţiei pentru Relaţii Comunitare (A.R.C.) – un model orientativ este încărcat aici

Raiffeisen Bank S.A. şi A.R.C. vor oferi consultanţă pentru utilizarea standardului de raportare.